Kontrakty terminowe

włącz . Opublikowano w Giełda

Kontrakt terminowy, bedący finansowym instrumentem pochodnym, stanowi umowę zawartą między dwiema stronami - kupującym i sprzedającym, dotyczącą kupna lub sprzedaży wskazanych aktywów w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie.

Firmy inwestycyjne

włącz . Opublikowano w Giełda

Firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym, umożliwiając mobilizację i alokację kapitału. Działają na rynku pierwotnym i wtórnym, pośrednicząc w zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych.

Catalyst

włącz . Opublikowano w Giełda

Jest to zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych w Polsce, dostosowany do emisji o różnych wielkościach i charakterystyce. Stanowi on istotny element w strukturze polskiego rynku kapitałowego.