Finansowanie społecznościowe, czyli crowdfunding

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Finansowanie społecznościowe staje się coraz bardziej popularne na świecie. W Polsce również pojawiły się pierwsze podmioty, które pomagają w uzyskaniu finansowania dla interesujących przedsięwzięć, oferując jednocześnie alternatywne możliwości inwestowania.

Giełda wypływa na szerokie wody

włącz . Opublikowano w CEO / CFO / CIO

Upływa rok, od kiedy stanowisko prezesa zarządu GPW objął Adam Maciejewski. Rok, w którym dokonały się istotne zmiany, także w wymiarze technologicznym, umożliwiające zdefiniowanie przyszłych kierunków rozwoju.

Indie nadal chcą złota

włącz . Opublikowano w Gazeta Finansowa

Indie są obecnie drugim po Chinach konsumentem złota na świecie. Zmiana na pozycji lidera nastąpiła w ubiegłym roku, ale Indie w dalszym ciągu odgrywają kluczową rolę na globalnym rynku złota.

Chińskie inwestycje w złoto

włącz . Opublikowano w Gazeta Finansowa

logo gazetafinansowaChińczycy, poza tradycyjnymi formami oszczędzania, coraz częściej korzystają z rodzących się możliwości lokowania nadwyżek finansowych w aktywach alternatywnych.

Rekordowy popyt na złoto

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Inwestycja w złoto to doskonały sposób na zabezpieczenie się przed skutkami kryzysu. Osoby traktujące złoto jako długoterminową lokatę mogą w ten sposób ochronić realną wartość posiadanego majątku.

Fundusze inwestycyjne

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Fundusze inwestycyjne stanowią ważny segment polskiego rynku kapitałowego. Wartość zarządzanych przez nie aktywów wynosi około 180 mld zł.