Powtórka z euroobligacji

włącz . Opublikowano w Bank

Zagraniczne emisje obligacji nie podlegają nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Uproszczone procedury dopuszczania na giełdę, obowiązujące na najbardziej znaczących rynkach, jak Londyn lub Luksemburg, stanowią dodatkową zachętę dla przedsiębiorstw i ich organizatorów.