Finansowanie społecznościowe, czyli crowdfunding

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Finansowanie społecznościowe staje się coraz bardziej popularne na świecie. W Polsce również pojawiły się pierwsze podmioty, które pomagają w uzyskaniu finansowania dla interesujących przedsięwzięć, oferując jednocześnie alternatywne możliwości inwestowania.

Rekordowy popyt na złoto

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Inwestycja w złoto to doskonały sposób na zabezpieczenie się przed skutkami kryzysu. Osoby traktujące złoto jako długoterminową lokatę mogą w ten sposób ochronić realną wartość posiadanego majątku.

Fundusze inwestycyjne

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Fundusze inwestycyjne stanowią ważny segment polskiego rynku kapitałowego. Wartość zarządzanych przez nie aktywów wynosi około 180 mld zł.

Obligacje korporacyjne

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Obligacje korporacyjne są to godne uwagi instrumenty finansowe, dające alternatywne i intratne wobec akcji i funduszy inwestycyjnych możliwości lokowania oszczędności na rynku finansowym.

Kapitał poprzez obligacje

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Przedsiębiorstwo ma do dyspozycji dwa źródła finansowania. Pierwsze to kapitał właścicielski pochodzący od akcjonariuszy lub wspólników, niepodlegający zwrotowi. Drugim jest zaciągnięcie zobowiązania. Każde ze źródeł kapitału ma swoją cenę.

Forex gigantyczny rynek

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Forex (od ang. Foreign Exchange) to największy rynek finansowy świata. Pracuje nieprzerwanie przez pięć dni w tygodniu. Około 90 proc. transakcji ma charakter spekulacyjny. Pozostałe są zawierane w celu rozliczeń handlowych oraz interwencji.

Tylko złoto mówi prawdę

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Złoto jest unikalnym aktywem w porównaniu do nieruchomości i instrumentów finansowych. Nieruchomości, chociaż rzeczywiste są jednak niepłynne, instrumenty finansowe są płynne, lecz wirtualne. Natomiast złoto jest zarówno rzeczywiste, jak też płynne.