Fundusze inwestycyjne stanowią ważny segment polskiego rynku kapitałowego. Wartość zarządzanych przez nie aktywów wynosi około 180 mld zł.