Inwestycja w złoto to doskonały sposób na zabezpieczenie się przed skutkami kryzysu. Osoby traktujące złoto jako długoterminową lokatę mogą w ten sposób ochronić realną wartość posiadanego majątku.