Akcje spółek zagranicznych mogą być wartościowym składnikiem zdywersyfikowanego porfela i nwestycyjnego.