Inwestycje alternatywne to takie, których wyniki są nisko lub ujemnie skorelowane z notowaniami papierów wartościowych notowanych na giełdach.