Przedsiębiorstwo ma do dyspozycji dwa źródła finansowania. Pierwsze to kapitał właścicielski pochodzący od akcjonariuszy lub wspólników, niepodlegający zwrotowi. Drugim jest zaciągnięcie zobowiązania. Każde ze źródeł kapitału ma swoją cenę.