Tylko złoto mówi prawdę

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Złoto jest unikalnym aktywem w porównaniu do nieruchomości i instrumentów finansowych. Nieruchomości, chociaż rzeczywiste są jednak niepłynne, instrumenty finansowe są płynne, lecz wirtualne. Natomiast złoto jest zarówno rzeczywiste, jak też płynne.