Idea odpowiedzialnego biznesu upowszechnia się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.