Indie są obecnie drugim po Chinach konsumentem złota na świecie. Zmiana na pozycji lidera nastąpiła w ubiegłym roku, ale Indie w dalszym ciągu odgrywają kluczową rolę na globalnym rynku złota.