Nieograniczone zyski, ogromne ryzyko i chwytanie się każdej okazji - fundusze hedgingowe mają szczególną otoczkę. Częściowo zasłużoną.