Nie każdego, lecz na pewno dyrektora finansowego przedsiębiorstwa, może przyprawić o ból głowy znaczna ilość niezagospodarowanej gotówki. Każdy dzień przetrzymywania jej na nie oprocentowanym rachunku przynosi realną stratę dla firmy.