Błędem byłoby utożsamianie funduszy hedgingowych ze strategią zabezpieczającą na rynku finansowym. Dziś hedging jest tylko jednym z elementów strategii stosowanych przez zarządzających aktywami tych funduszy.