Obligacje korporacyjne

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Obligacje korporacyjne są to godne uwagi instrumenty finansowe, dające alternatywne i intratne wobec akcji i funduszy inwestycyjnych możliwości lokowania oszczędności na rynku finansowym.

Kapitał poprzez obligacje

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Przedsiębiorstwo ma do dyspozycji dwa źródła finansowania. Pierwsze to kapitał właścicielski pochodzący od akcjonariuszy lub wspólników, niepodlegający zwrotowi. Drugim jest zaciągnięcie zobowiązania. Każde ze źródeł kapitału ma swoją cenę.

Forex gigantyczny rynek

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Forex (od ang. Foreign Exchange) to największy rynek finansowy świata. Pracuje nieprzerwanie przez pięć dni w tygodniu. Około 90 proc. transakcji ma charakter spekulacyjny. Pozostałe są zawierane w celu rozliczeń handlowych oraz interwencji.

Tylko złoto mówi prawdę

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Złoto jest unikalnym aktywem w porównaniu do nieruchomości i instrumentów finansowych. Nieruchomości, chociaż rzeczywiste są jednak niepłynne, instrumenty finansowe są płynne, lecz wirtualne. Natomiast złoto jest zarówno rzeczywiste, jak też płynne.

Unikalne minerały

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Nadzwyczajne piękno, jakie uosabiają kamienie szlachetne wyzwala uczucia podziwu, zachwytu i żądzy posiadania. Tak było przed wiekami, tak jest również dziś. Unikalne właściwości kamieni szlachetnych pochodzą od potężnych sił natury, które kształtowały Ziemię, a ta niechętnie oddaje skarby w ręce ludzi.

Eldorado surowcowe

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Wydarzenia ostatnich lat uświadomiły nam wagę ryzyka rynku kapitałowego. Wielu inwestorów poniosło ogromne straty i zniechęciło się na lata do świata finansów.

Debiuty 2010 roku

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Wraz z poprawą sytuacji na rynkach finansowych odżywa rynek IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2010 roku mieliśmy ponad trzymiliarowe debiuty, które postawiły naszą giełdę w europejskiej czołówce.

Czas na Catalyst

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Fundusze inwestycyjne stanowią ważny segment polskiego rynku kapitałowego. Wartość zarządzanych przez nie aktywów wynosi około 180 mld zł.

Produkty strukturyzowane

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Duże ryzyko inwestycji na rynku kapitałowym, nie zawsze zadowalające oprocentowanie depozytów bankowych sprzyja zainteresowaniu alternatywnymi formami inwestowania. Jednymi z nich są produkty strukturyzowane, są one hitem inwestycyjnym tej dekady.

Brytyjski kryzys - prawda i mity

włącz . Opublikowano w Kurier Finansowy

Rok 2007 był okresem, kiedy zatrzymał się proces dynamicznego rozwoju rynku nieruchomości, a w konsekwencji – branży budowlanej w wielu krajach Europy, co bardzo boleśnie odczuła Wielka Brytania, gdzie problem zainfekował również inne sektory gospodarki.